Εισήγηση περί της σύνταξης των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση με δημοπρασία του δημοτικού κτιρίου επί της οδού Θ. Χατζίκου 72 Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

302

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

21/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: