Εισήγηση περί της τροποποίησης των υπ΄ αριθμ. 318/2011 και 127/2012 Α.Δ.Σ. σύμφωνα με τις οδηγίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας–Θράκης (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ), για την αλλαγή χρήσης στα προς εκμίσθωσης αγροτεμάχια του Δήμου μας).

Αριθμός Απόφασης:

375

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

18/11/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: