Εισηγητική έκθεση A΄ τριμήνου του έτους 2014 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης:

85

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

26/05/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: