Έκδοση Κανονιστικής απόφασης για θέματα κυκλοφορίας-στάθμευσης στο ΔΚ Μενεμένης: Επικαιροποίηση – συμπλήρωση ( κωδικοποίηση ) της υπαρ. 257/2009 απόφασης Δημοτικού συμβουλίου πρώην δήμου Μενεμένης με τίτλο Έκδοση Κανονιστικής απόφασης για θέματα κυκλοφορίας-στάθμευσης στον Δήμου Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

274

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

21/10/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: