Ορισμός προέδρου και αναπληρωτή του για την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για το χρονικό διάστημα εως14- 9-2016.

Αριθμός Απόφασης:

227

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

14/09/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: