Εκλογή Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου Αμπελοκήπων – Μενεμένης για την διετία 2011-12 λόγω παραίτησης του εκλεγέντος κ. Ιωαννίδη Εμμανουήλ

Αριθμός Απόφασης:

180

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

05/06/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: