Εκλογή οκτώ (8) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης για την περίοδο1 . 9. 2014 /5 . 3 . 2017.

Αριθμός Απόφασης:

221

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

06/09/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: