Έκπτωση του αναδόχου του έργου «Υπηρεσίες Τεχνικού ασφαλείας»

Αριθμός Απόφασης:

179

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

09/07/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: