Έλλειψη δυνατότητας διάθεσης λογιστή υπαλλήλου του Δήμου για τις λογιστικές ανάγκες στo Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί- ΚΑΠΗ Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης»

Αριθμός Απόφασης:

018

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

28/01/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: