"Επιλογή αναδόχου για τη μελέτη «Μελέτη σκοπιμότητας πεζοδρόμησης της οδού Γιάννη Χαλκίδη» (Αρ. Μελ.: 31/2015) "

Αριθμός Απόφασης:

063

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

05/05/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: