Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών από Δημοτικά Τέλη – Δημοτικό Φόρο σε δημότες

Αριθμός Απόφασης:

36

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

29/01/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: