Επιστροφή δημοτικών τελών – δημοτικού φόρου ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων

Αριθμός Απόφασης:

212

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

09/06/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: