Επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών στους α) κα Σηφάκη Νικολέτα και β) κ. Σαβόγλου Ανδρέα.

Αριθμός Απόφασης:

181

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

05/06/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: