«Επιστροφή Παγίας Προκαταβολής και απαλλαγή υπολόγου»

Αριθμός Απόφασης:

357

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

23/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: