Επιστροφή ποσού 90,00€ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα

Αριθμός Απόφασης:

5

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

12/01/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: