Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος ύψους 100€ στην κα Bollo Rodhatthi

Αριθμός Απόφασης:

163

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

06/05/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: