Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

Αριθμός Απόφασης:

41

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

10/02/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: