: Επιβολή και καθορισμός προστίμου για τοποθέτηση διαφημιστικών πανώ πάνω σε στύλους ηλεκτροφωτισμού (Panel 2+4 AE).

Αριθμός Απόφασης:

358

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

13/10/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: