Επιβολή και καθορισμός προστίμου στην εταιρεία ΕΞΟΔΟΣ ΕΠΕ για τοποθέτηση διαφημιστικών πανώ πάνω σε στύλους ηλεκτροφωτισμού

Αριθμός Απόφασης:

357

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

13/10/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: