Επιβολή και καθορισμός προστίμου στην εταιρεία «Παπαδόπουλος Ηλίας και Σια ΕΕ» για τοποθέτηση διαφημιστικών πανώ πάνω σε στύλους ηλεκτροφωτισμού.

Αριθμός Απόφασης:

359

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

13/10/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: