Επιβολή και καθορισμός προστίμου στην Πανίδου Ελισσάβετ του Ιωάννη και της Ειρήνης για παραβίαση της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 2946/01 περί ξενόγλωσσων επιγραφών.

Αριθμός Απόφασης:

325

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

15/09/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: