Εξέταση ένστασης κατά της αρ. 136/18-05-2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμπελοκήπων–Μενεμένης, που αφορά την Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου στο ΟΤ.89 της περιοχής Κυρίμη - Δενδροποτάμου της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης με την κατάργηση της Οικοδο

Αριθμός Απόφασης:

035

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

05/07/2015

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: