Εξέταση ένστασης κατά της αρ. 136/18.05.2015 Απόφασης το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, που αφορά την Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου στο ΟΤ.89 της περιοχής Κυρίμη - Δενδροποτάμου της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης με την κατάργηση της Οικοδο

Αριθμός Απόφασης:

007

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

05/07/2015

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: