Εξέταση της ένστασης κατά του από 30/01/12 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης της εταιρίας με επωνυμία “BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ” στα πλαίσια του ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας».

Αριθμός Απόφασης:

39

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

19/02/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: