Εξέταση των ενστάσεων από τις εταιρίες α) «TRIAS ECO Α.Ε.Β.Ε.» κατά των όρων διακήρυξης β) της εταιρίας «ΑΦΟΙ ΚΕΠΕΛΕΚ & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά της διενέργειας, στα πλαίσια του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών «Διαχείριση ογκωδών απορριμμάτων και μπαζοαπορριμμάτων».

Αριθμός Απόφασης:

122

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

05/07/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: