Εξέταση υποβληθείσας ένστασης κατά του πρακτικού δημοπρασίας της 21ης Μάιου 2012 για την εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου στο πάρκο αναχώματος α’ φάσης της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης (τέρμα οδού Θ. Χατζίκου).

Αριθμός Απόφασης:

113

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

28/05/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: