Γνωμοδότηση για δωρεάν παραχώρηση χρήσης των Δημοτικών γηπέδων ποδοσφαίρου και των βοηθητικών χώρων τους (αίθουσα βαρών κ.λ.π) που βρίσκονται εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων, σε αθλητικούς συλλόγους του Δήμου μας

Αριθμός Απόφασης:

072

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

27/09/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: