Γνωμοδότηση προς τον Γ.Γ.Α.Δ. για τον καθορισμό του ανωτάτου αριθμού αδειών υπαίθριου εμπορίου για το έτος 2014.

Αριθμός Απόφασης:

372

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

13/10/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: