Κατακύρωση δημοπρασίας- έγκριση πρακτικού- για την εκμίσθωση του υπ΄ αριθμ. 75 δημοτικού αγροτεμαχίου.

Αριθμός Απόφασης:

211

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

12/11/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: