Κατακύρωση πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 8 δημοτικού καταστήματος. Έγκριση πρακτικού.

Αριθμός Απόφασης:

225

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

09/12/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: