Κατανομή Α΄δόσης Λειτουργικών Δαπανών έτους 2018 για την κάλυψη Λειτουργικών δαπανών των Σχολείων της Α’/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

073

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

18/03/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: