Κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ σε συνεχιζόμενα έργα ποσού 605.240€ (Γ+Δ δόση 2011).

Αριθμός Απόφασης:

33

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

29/01/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: