Κατανομή χρηματοδότησης του Υπουργείου Πολιτισμού (Γ.Γραμματεία Αθλητισμού) ποσού 136.069,83€ σε υποέργα του Δημοτικού Σταδίου Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

32

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

29/01/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: