Κατάρτιση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ πίνακας 5α) «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης» έτους 2014.

Αριθμός Απόφασης:

405

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

03/11/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: