Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 193α δημοτικού ακινήτου

Αριθμός Απόφασης:

214

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

15/11/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: