Καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμιά αξία (άρθρο 199 § 6 του Ν.3463/2006 ΔΚΚ).»

Αριθμός Απόφασης:

116

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

12/07/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: