«Καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμιά αξία (άρθρο 199 § 6 του Ν.3463/2006 ΚΚ).»

Αριθμός Απόφασης:

147

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

07/05/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: