Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας, καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του Αυτοτελούς Γραφείου Παιδείας και Σχολικών Επιτροπών και καθορισμός πενθήμερης εβδομάδας εργασίας, από Τρίτη έως Σάββατο, για συγκεκριμένο αριθμό υπαλλήλων του γραφείου Βιβλιοθηκών, των υπηρεσιών καθ/τας και τ

Αριθμός Απόφασης:

194

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

05/06/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: