Καθορισμός ανταποδοτικών τελών έτους 2012.

Αριθμός Απόφασης:

109

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

18/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: