Καθορισμός ανταποδοτικών τελών για το έτος 2013.

Αριθμός Απόφασης:

357

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

04/11/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: