Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων των συμβάσεων μίσθωσης έργου, για τις υπηρεσίες του Δήμου μας, στα πλαίσια του προγραμματισμού έτους 2013.

Αριθμός Απόφασης:

300

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

15/09/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: