Καθορισμός πλάτους πεζοδρομίου τμήματος οδού Γ. Μουτάφη της Δ.Κ. Μενεμένης (τμήμα από οδό Χρ. Δέλλα μέχρι την οδό Σ. Καραντινού).

Αριθμός Απόφασης:

008

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

01/11/2015

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: