Καθορισμός συντελεστών ανταποδοτικών τελών(καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού) για το έτος 2018.

Αριθμός Απόφασης:

302

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

22/10/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: