Καθορισμός τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2012

Αριθμός Απόφασης:

350

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

06/11/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: