Καθορισμός τιμής μονάδος προσκύρωσης και απόφαση μεταβίβασης κοινόχρηστου χώρου, στην ιδιοκτησία με Κ.Α. 04-03-04 στο Ο.Τ. Γ126, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1/63 διορθωτική πράξη εφαρμογής της περιοχής υτικού Τομέα Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

005

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

18/01/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: