Κήρυξη δυο δημοπρασιών ως άγονων και απόφαση περί της απ’ ευθείας εκμίσθωσης ή μη με όρους που θα ορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 407α1 δημοτικού ακινήτου.

Αριθμός Απόφασης:

363

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

13/10/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: