Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων για προσωρινή φιλοξενία αστέγων.

Αριθμός Απόφασης:

304

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

04/10/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: