Λήψη απόφασης για την μετατόπιση περιπτέρου (κατόπιν σχετικού αιτήματος μετεγκατάστασης), το οποίο βρίσκεται στην συμβολή των οδών Θ. Χατζίκου αριθ. 22 και Αγ. Παρασκευής στα διοικητικά όρια της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

8

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

19/03/2013

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: