Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης πράξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης 20 της Ειδ. Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των φορέων πρότασης και του Φορέα Λειτουργίας και την υπογραφή σχετικού

Αριθμός Απόφασης:

250

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

08/07/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: