Λήψη Απόφασης υποβολής αιτήματος για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης για αόριστο χρόνο στο Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης οικοπέδου από την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (ΚΕΔ) στην οδό Άρη Βελουχιώτη αρ. 4 (Α.Κ. 18870) στη Δ.Κ. Αμπελοκήπων για την ανέγερση Κτιρίου Πολιτιστικών λειτουργιών

Αριθμός Απόφασης:

183

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

05/06/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: